Historia

Jaśliska, spotkanie z burzliwą historią

Jaśliska to obecnie wieś, a niegdyś miasteczko leżące na trakcie węgierskim – ruchliwym w przeszłości szlaku handlowym. Zachowało ślady dawnej świetności i wydaje się mieć...

Read More

Kalendarzowe zwyczaje i obrzędy Bojkowszczyzny

Tradycyjna kultura duchowa Bojków jest bogata i zróżnicowana. W pełni dotyczy to również obszaru zwyczajów i obrzędów kalendarzowych. W swoim czasie poszczególne tereny Bojkowszczyzny...

Read More

Hucułowie – pasterze Wschodnich Karpat

Hucułowie lub Huculi (ukr. Гуцули, rum. Huțuli) to grupa etniczna górali zamieszkujący część Karpat Wschodnich – Gorgany, Czarnohorę, Świdowiec, Karpaty Marmaroskie, Połoniny...

Read More

Hlavatý z Rusovej Volovej

Koniec wieku XV to burzliwy okres w dziejach i stosunkach polsko-czesko-węgierskich. Szczególnie rok 1471 okazał się brzemienny w skutkach i przyniósł długoletnią wojnę. Namaszczony przez...

Read More

Turystyka w Bieszczadach do II wojny światowej

Dzieje turystyki są chyba tak długie jak dzieje cywilizacji. Od wieków ludzie podróżowali – w celach handlowych, religijnych i poznawczych, ale również zdrowotnych i wypoczynkowych. Przez...

Read More

Zabytki na Wschodzie

Przez wieki rozsławione czynami polskiego oręża i historią, która działa się w ich murach, a której mimowolnie stawały się bohaterami. Twierdze na Kresach, kiedyś strzegące...

Read More

Bieszczady odnalzały się w Wetlinie

Wetlina to wieś letniskowa, położona na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej na południowych stokach Połoniny Wetlińskiej. Leży w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego....

Read More

Partnerzy