Muzyka

Międzynarodowe spotkanie z mistrzami muzycznych instrumentów

We wsi Pistyń (rejon kosowski obwodu iwanofrankowskiego) na Ukrainie w dniach 12-13 grudnia 2019 r. odbyły się warsztaty muzyczne zorganizowane w ramach projektu „Świat karpackich rozet –...

W świecie Romana Kumłyka

Małą, niepozorną chatka na szczycie wzgórza w dzisiejszej Wierchowynie, dawnym Żabiem wypełnia unikalna atmosfera. To świat Romana Kumłyka i jednocześnie świat zanikających już w...

Lirnik z Haczowa

W Sali Tradycji Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie ważne miejsce zajmuje bogata kolekcja instrumentów Stanisława Wyżykowskiego, który od lat tworzył lokalną kulturę muzyczną....

Partnerzy