Bystre

W Bieszczadach do 1947 roku mieszkały 4 grupy etnograficzne: Bojkowie i Łemkowie – grupy ruskie, Dolinianie – grupy mieszane, o cechach polskich i ruskich i Pogórzanie – grupy polskie. Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinanie zajmowali się głównie rolnictwem, hodowlą oraz eksploatacją lasu. Charakteryzowali się bogatą kulturą duchową i materialną, różnili między sobą zwyczajami religijnymi, strojami, architekturą domów i zabudowań gospodarskich oraz stylem życia, ale współistnieli przez całe wieki w harmonii, tworząc na tych ziemiach kulturowy tygiel.

Gmina Baligród była miejscem styku wielu kultur: m.in. polskiej i ukraińskiej, w jej obrębie znajdowały się wsie bojkowskie a w sąsiedztwie wsie oraz o mieszanych cechach bojkowsko-łemkowsko-doliniańskich.

W ramach Karpackiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego wybudowany został Instytut Karpacki w miejscowości Bystre w gminie Baligród. Jest to budynek o łącznej powierzchni zabudowy – 195,5 m2, wyposażony jest m.in. salę szkoleniową (dla ok. 30 osób) oraz w bibliotekę. Na piętrze znajdują się pokoje gościnne (dla 12 osób).

 

 

 

DCIM100MEDIADJI_0257.JPG

Partnerzy