Turystyka

Jaśliska, spotkanie z burzliwą historią

Jaśliska to obecnie wieś, a niegdyś miasteczko leżące na trakcie węgierskim – ruchliwym w przeszłości szlaku handlowym. Zachowało ślady dawnej świetności i wydaje się mieć...

Turystyka w Bieszczadach do II wojny światowej

Dzieje turystyki są chyba tak długie jak dzieje cywilizacji. Od wieków ludzie podróżowali – w celach handlowych, religijnych i poznawczych, ale również zdrowotnych i wypoczynkowych. Przez...

Bieszczadzka Kolejka Leśna

Pierwszy pociąg wjechał na stację w Majdanie w styczniu 1898 r. Początkowo budowano tu kolej normalnotorową, później jednak zdecydowano się wybudować kolejkę wąskotorową. Ta opcja...

Karpaty Turystyka

Dla wszystkich poszukujących więcej zapraszamy do odwiedzania naszej strony: Karpaty.turystyka.pl....

Szlak Kultury Wołoskiej

Szlak Kultury Wołoskiej zakłada funkcjonowanie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim. Przywrócenie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez...

Partnerzy