Krajobraz kulturowy

Hucułowie – pasterze Wschodnich Karpat

Hucułowie lub Huculi (ukr. Гуцули, rum. Huțuli) to grupa etniczna górali zamieszkujący część Karpat Wschodnich – Gorgany, Czarnohorę, Świdowiec, Karpaty Marmaroskie, Połoniny...

Podział Karpat ze szczególnym uwzględnieniem…

Podział Karpat ze szczególnym uwzględnieniem Zewnętrznych Karpat Zachodnich i Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Karpaty należą do największych łańcuchów górskich w Europie, zajmują...

Góry jakich często nie znamy

Karpaty to rozległy łańcuch górski położony w środkowej Europie. Ciągną się wyraźnym łukiem o długości ok. 1300 km pomiędzy przełomem Dunaju: na granicy austriacko–słowackiej, do...

Partnerzy