Urich

Urych to wieś o historii, kulturze i dziedzictwie typowym dla wsi karpackich. Położona jest w regionie skolskim charakteryzującym się wielkim potencjałem turystycznym (kulturowym i przyrodniczym).


W ramach Karpackiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego przebudowana została chata bojkowska do jej tradycyjnego wyglądu. Jest to parterowy budynek zbudowany z drewnianych bali. Budynek został przystosowany do funkcjonowania centrum muzealno-wystawienniczego i informacyjnego. Część pomieszczeń została przystosowana na sale ekspozycyjne oraz warsztatowe, w których będą prowadzone zajęcia z tradycyjnego rzemiosła. Zakupiono również wyposażenie muzealne dotyczące lokalnej historii. Stworzono także bazę wiedzy o lokalnej kulturze Bojków oraz ekspozycję muzealną poświęconą kulturze bojkowskiej i wsi Urych.

 

 

Partnerzy