Karpackie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Karpackie Centrum Dziedzictwa Kulturowego składa się z czterech ośrodków: jednego w Polsce w miejscowości Bystre oraz 3 ośrodków na Ukrainie w miejscowościach Kolochava, Kosiv i Urych. Centrum powstało w celu promowania dziedzictwa Karpat, pogłębianiu wiedzy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym na poziomie regionalnym i lokalnym oraz zaangażowaniu społeczności lokalnych w zarządzanie dobrami kulturowymi. Promowanie wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-ukraińskiego jest możliwe tylko dzięki współpracy podmiotów działających po obu stronach granicy. Współcześni mieszkańcy ukraińskich Karpat do dnia dzisiejszego jeszcze kultywują stare rękodzielnicze tradycje. Z kolei po stronie polskiej w coraz większym stopniu motywy tradycyjnej, lokalnej sztuki wykorzystywane są we współczesnych formach. Tylko współdziałanie podmiotów z obu stron granicy pozwoli na ocalanie lokalnych tradycji.

Partnerzy