Przyroda

Drapieżne chrząszcze z „Czerwonej listy”

Przyroda Karpat odznacza się wysoką różnorodnością biologiczną, dlatego obszar ten odgrywa bardzo istotną rolę w ochronie różnych typów siedlisk przyrodniczych oraz wielu gatunków...

Read More

Relikty lasów pierwotnych

Przyroda Karpat odznacza się wysoką różnorodnością biologiczną, dlatego obszar ten odgrywa bardzo istotną rolę w ochronie różnych typów siedlisk przyrodniczych oraz wielu gatunków...

Read More

Reliktowe gatunki chrząszczy

Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) i zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) to kolejne omawiane przykłady chrząszczy objętych w Polsce ochroną ścisłą....

Read More

Reliktowe gatunki chrząszczy

Przyroda Karpat odznacza się wysoką różnorodnością biologiczną, dlatego obszar ten odgrywa bardzo istotną rolę w ochronie różnych typów siedlisk przyrodniczych oraz wielu gatunków...

Read More

Nadobnica alpejska

Przyroda Karpat odznacza się wysoką różnorodnością biologiczną, dlatego obszar ten odgrywa bardzo istotną rolę w ochronie różnych typów siedlisk przyrodniczych oraz wielu gatunków...

Read More

Partnerzy