Filmy i publikacje

Szlakiem Kultury Wołoskiej

Szlak Kultury Wołoskiej to odtwarzane obecnie ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym...

Materiał filmowy z warsztatów ze zdobnictwa regionalnego

Materiał filmowy z warsztatów ze zdobnictwa regionalnego, zorganizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” finansowanego ze środków...

Materiał filmowy z warsztatów tkackich

Materiał filmowy z warsztatów tkackich zorganizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” finansowanego ze środków Programu Współpracy...

Materiał filmowy z warsztatów serowarskich

Materiał filmowy z warsztatów serowarskich zorganizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” finansowanego ze środków Programu Współpracy...

Partnerzy