Materiał filmowy z warsztatów serowarskich

Materiał filmowy z warsztatów serowarskich zorganizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Podczas warsztatów odbyła się prezentacja tradycyjnych receptur oraz cykli produkcyjnych. Uczestnicy poznali praktyczne aspekty produkcji serów typowych dla regionu. Warsztaty były elementem promocji kultury i potencjału historycznego regionu karpackiego. Uczestnicy mogli również spróbować lokalnych produktów serowarskich.

Comments are closed.

Partnerzy