Materiał filmowy z warsztatów ze zdobnictwa regionalnego

Materiał filmowy z warsztatów ze zdobnictwa regionalnego, zorganizowanych w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Podczas warsztatów odbyła się prezentacja regionalnych motywów zdobniczych charakterystycznych dla Karpat (pogranicze polsko-ukraińskie). Omówione zostały również funkcje i wykorzystywane materiały.

Comments are closed.

Partnerzy