Szlakiem Kultury Wołoskiej

Szlak Kultury Wołoskiej to odtwarzane obecnie ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki człowieka. Pasterstwo miało dominujący wpływ na kształtowanie się kultury materialnej i duchowej ludności tu osiadłej. Dziś pamięć o tym bardzo szybko ginie, co prowadzi do zaniku wspólnej tożsamości regionalnej pogranicza. Szlak Kultury Wołoskiej niesie przesłanie o wspólnocie kulturowej ludności Karpat i Bałkanów. Ma szczególną rolę kształtując postawę otwartości, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Dla osób zainteresowanych kulturą obszarów pogranicza Szlak Kultury Wołoskiej jest świadectwem wspólnoty ludzi gór. Szlak Kultury Wołoskiej to kompleksowe przedsięwzięcie o charakterze turystycznym dla całego regionu Karpat. Innowacyjnością jest tu idea ochrony krajobrazu kulturowego poprzez jego udostępnienie. Film promujący dziedzictwo wołoskie w regionie, szlak oraz oferty turystyczne związane z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej.

Więcej: www.szlakwoloski.eu

 

Comments are closed.

Partnerzy