Międzynarodowe spotkanie z mistrzami muzycznych instrumentów

We wsi Pistyń (rejon kosowski obwodu iwanofrankowskiego) na Ukrainie w dniach 12-13 grudnia 2019 r. odbyły się warsztaty muzyczne zorganizowane w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”.

Dwudniowe przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Partnera projektu organizację NGO «Social center «ETALON». Uczestnikami warsztatów byli goście z Ukrainy oraz Polski. Pierwszym punktem programu był spektakl teatralny pt. „Wieczór św. Andrzeja” w Domu Kultury w miejscowości Czerhanówka. Grupa aktorów-amatorów w trakcie artystycznego spotkania odtwarzała tradycyjne zwyczaje i wróżby związane z wigilią świętego Andrzeja. Natomiast wieczorem odbyła się uroczysta kolacja połączona z prezentacją regionalnej muzyki wykonanej na huculskich instrumentów muzycznych przygotowaną przez Jurija Michajłowicza Tafijczuka.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili prywatne Muzeum Huculskich Instrumentów i Huculszczyzny Romana Kumłyka w Wierchowynie, gdzie jego córka Natalia zademonstrowała artystyczny pokaz gry na oryginalnych instrumentach huculskich.

Autorka tekstu: Lidia Widak
Autorzy zdjęć: Andrzej Błoński, Monika Maślanka-Preneta, Krzysztof Szpara

Comments are closed.

Partnerzy