Aktualności

Konkurs plastyczny dot. dziedzictwa wołoskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza do konkursu plastycznego dot. dziedzictwa wołoskiego.

Celem konkursu jest wzrost wiedzy u młodzieży o kulturze wołoskiej i tradycjach pasterskich.

Wołosi byli wędrownym ludem pasterskim, pochodzącym z Rumunii, który kolonizował tereny górskie i podgórskie Europy Środkowej do XII-XVIII wieku. Zasiedlali tereny na tzw. surowym korzeniu, prowadzili gospodarkę pasterską i wypas owiec. Stopniowo porzucali pasterstwo transhumancyjne na rzecz zakładania osad na prawie wołoskim. Wskutek ciągłego przemieszczania Wołosi ulegli rozproszeniu. Funkcjonowali w ramach klanowej struktury plemiennej, posiadali bogatą kulturę i tradycje, obecnie odtwarzane poprzez liczne badania i projekty.

Regulamin konkursu plastycznego

Comments are closed.

Partnerzy