Aktualności

Zaproszenie do udziału w badaniach karpackich

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza do udziału w badaniach karpackich:

  • mieszkańców  obszarów zlokalizowanych w regionach karpackich w polskiej (podkarpackie) i ukraińskiej (lwowskie, iwanofrankowskie, zakarpackie) części Karpat.
  • turystów odwiedzających i wypoczywających w Karpatach oraz odkrywających atrakcje turystyczne, miejscowości i społeczności żyjące w polskiej i ukraińskiej części Karpat.

Badania prowadzone są w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-02) w terminie wrzesień – październik 2021 r.

Więcej informacji o badaniach na stronie internetowej PWSW w Przemyślu.

Zachęcamy do udziału w badaniach!

Comments are closed.

Partnerzy