Aktualności projektowe

Tablica edukacyjna w Osławicy

W ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” powstała nowa infrastruktura w województwie podkarpackim. W miejscowości Osławica (powiat sanocki) powstała...

Pasterstwo w ukraińskich Karpatach

Podobnie jak w innych obszarach górskich, podstawowym zajęciem związanym z użytkowaniem ziemi  w Karpatach ukraińskich jest pasterstwo. Ma ono cechy wspólne z innymi regionami Karpat i...

Roślinność związana z wypasem

W prowadzonym dziś systemie wypasu ekstensywnego, kiedy zwierzęta dość swobodnie przemieszczają się po dużym terenie, pastwiska najczęściej obejmują siedliska łąk świeżych. Wobec...

Walory przyrodnicze siedlisk poddawanych wypasowi

Walory florystyczne W kompleksach pastwiskowych znajdujemy wiele gatunków rzadkich i chronionych, które podnoszą walor przyrodniczy tych miejsc. Należą do nich między innymi gatunki chronione...

Nowa infrastruktura na Szlaku

W ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”  zaplanowano oznaczenie reprezentatywnych miejsc na Szlaku, które będą odsyłać turystów dalej w drogę...

Rozpoczynamy projekt „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”

Miło nam Państwa poinformować, iż 16 października 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”. Projekt realizowany...

Partnerzy