Aktualności projektowe

Nowa infrastruktura na Szlaku

W ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”  zaplanowano oznaczenie reprezentatywnych miejsc na Szlaku, które będą odsyłać turystów dalej w drogę i wyposażenie ich w nową infrastrukturę. Wszystkie elementy infrastruktury zlokalizowane zostaną w małych miejscowościach, ważnych z uwagi na zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Niektóre będą miejscami żywej tradycji. Szlak ma postać wielolinearną. Zaplanowana infrastruktura ma odsyłać turystę w teren.

Pierwsze elementy infrastruktury powstały na terenie:

  • Ukrainy: brama karpacka w miejscowości Kolochava (obwód zakarpacki)

 

 

 

 

 

 

  • Polski: tablica edukacyjna w miejscowości Osławica (województwo podkarpackie)

 

 

 

 

 

 

 

Ich elementem będą plansze informacyjno-edukacyjne, które będą mówić o realizowanym projekcie i  Szlaku Kultury Wołoskiej.

Comments are closed.

Partnerzy