Warsztatów ceramicznych etap pierwszy

Ze względu na niezbędne do realizacji procesy technologiczne praktyczna wiedza przekazywana adeptom przez mistrza w trakcie warsztatów ceramicznych wymaga znacznego rozłożenia ich w czasie. Stąd też i decyzja, aby realizowane w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” zajęcia podzielić na dwie sesje: październikową i listopadową. Pierwsza z nich odbyła się w Woli Sękowej w dniach 18-20 października 2019 r.

Teorię i umiejętności w zakresie twórczości ceramicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji karpackiej, uczestnicy trzydniowego spotkania mogli poznać na Uniwersytecie Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej k. Rymanowa. Głównymi instruktorami byli Katarzyna Ziomek oraz Zbigniew Przytulski.

W pierwszym dniu warsztatów uczestnikom przedstawiono podstawowe techniki ceramiczne oraz rodzaje narzędzi i materiałów, a także sposoby ich pozyskiwania. Duży nacisk położono na przegląd dorobku mieszkańców Karpat w tych zagadnieniach. Prowadząca zajęcia Katarzyna Ziomek prezentowała przykłady ceramiki huculskiej, pokuckiej, a także skupiła się na ich oryginalnym wzornictwie i technikach wykonania. Dużo czasu poświęcono też symbolice karpackiej wykorzystywanej w ceramice współczesnej oraz przeglądowi prac inspirowanych ceramiką pokucką. Po tym przygotowaniu uczestnicy wykonali własne projekty, a następnie kafle nawiązujące do wzornictwa huculskiego. W ich tworzeniu pomagała Katarzyna Ziomek, ale i przygotowane przez nią materiały w postaci zdjęć symboli karpackich wraz z opisem ich znaczeń, a także oryginalne kafle huculskie. Ważnym elementem warsztatów było wykonanie wspólnego projektu: dużych rozmiarów rozety karpackiej. Ten znany symbol solarny patronujący całemu projektowi, po ostatecznym wykonaniu przez uczestników, zostanie zamontowany na ścianie wiaty znajdującej się na terenie Uniwersytetu w Woli Sękowej. Na zakończenie zajęć członkowie grupy wzięli udział w tworzeniu prostych form przy wykorzystaniu techniki wyciskania z kuli, które następnie własnoręcznie ozdobili.

Drugiego dnia uczestnicy dowiedzieli się o mechanicznych metodach produkcji ceramicznej. Prowadzący Zbigniew Przytulski wygłosił także wykład Koło garncarskie – rodzaje kół, pozyskiwanie materiałów, przygotowanie gliny, rys historyczny, który zakończył się pokazem pracy z kołem w jego wykonaniu. Tego dnia każdy pod okiem instruktora przygotował kilka rodzajów naczyń toczonych na kole. Po lekkim przesuszeniu zostały one ozdobione.

Trzeci dzień zajęć przeznaczono na zapoznawanie się z kolejnymi technikami: lepieniem z płatków, lepieniem z wałeczków, wylepianiem w formach gipsowych. Omówiono i zastosowano w praktyce niektóre sposoby zdobienia ceramiki: rycie, malowanie angobami, szablon, wymywanie, stemplowanie. Adepci wykańczali wykonane wcześniej prace, które trafiły na mini wystawę.

Autor tekstu: Kasper Bosek
Zdjęcia: Kasper Bosek, Karolina Migurska

 

Comments are closed.

Partnerzy