Tropem karpackiego dziedzictwa

Jednym z elementów projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” są organizowane przez jednego z Partnerów projektu – Województwo Podkarpackie wyprawy badawcze o charakterze etnograficzno-kulturowym. Ich celem jest poznanie miejsc znajdujących się na objętym projektem obszarze związanych z kulturą karpacką, jak np. rzemiosłem, architekturą oraz pozostałą twórczością wpisującą się tematycznie w problematykę wspólnego dziedzictwa.

Uczestnicy wyprawy przed średniowieczną świątynią w Haczowie z XV wieku wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

W dniach 22-25 listopada 2018 r. odbyła się I wyprawa badawcza na terenie karpackiej części województwa podkarpackiego. Jej uczestnicy odwiedzili osoby specjalizujące się w kultywowaniu karpackich tradycji m.in. kulinarnych, lutniczych, rękodzielniczych oraz miejsca kształtujące kulturowy krajobraz regionu. Wizyta służyła zebraniu materiałów dokumentujących spuściznę wspomnianej części regionu m.in. w postaci materiałów filmowego, fotograficznego, dźwiękowego, czy też tekstowego. Dorobek ten, po opracowaniu, zostanie wykorzystany w programowej działalności Polsko-Ukraińskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego „Rozeta” oraz na stronie internetowej projektu.

 

Po kościele w Haczowie oprowadzał uczestników ksiądz prałat Kazimierz Kaczor, emerytowany proboszcz

W pracowni i Galerii Ikon „Veraikon” w Cisnej

Degustacje wyrobów w Wędzarni „Łuka” w Wetlinie

 Pan Stanisław Lorenc był przewodnikiem po Jaśliskach

Tajemnicze historie kryje system kamiennych piwnic w Jaśliskach, w których kiedyś przechowywano towary z Węgier

W Sali Tradycji Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie poczesne miejsce zajmuje kolekcja instrumentów domorosłego lutnika Stanisława Wyżykowskiego. W tych zbiorach znajdują się: lira korbowa, cymbały, organistrum, lira wajsowa, psalterion, skrzypce laska, skrzypce surdynka. Pan Stanisław konstruował również basową violę da gamba, kontrabasy, wiolonczele.

Na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Nad Sztolnią”

Po torach – w Majdanie koło Cisnej – Bieszczadzkiej Kolejk i Leśnej szczególnie ciekawie jeździ się ręczną drezyną.

Autor tekstu: Kasper Bosek
Autorzy zdjęć: Maciej Basta, Kasper Bosek, Dariusz Dąbrowski

 

Comments are closed.

Partnerzy