Aktualności

Konferencja zamykająca projekt

W dniach 9-10 grudnia 2021 r. w miejscowości Kolochava (obwód zakarpacki) na Ukrainie odbyła się konferencja zamykająca projekt „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”. Konferencja została zorganizowana przez jednego z Partnerów w projekcie – Stowarzyszenie samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina”. Oficjalna część konferencji odbyła się w amfiteatrze zbudowanym w ramach projektu. Za realizacje inwestycji odpowiedzialny był Partner – Rada wsi Kolochava. W konferencji wzięło udział około 60 osób z Ukrainy i Polski, w tym również przedstawiciele Partnerów projektu.

Podczas wydarzenia uczestnicy wysłuchali dyskusji panelowych dotyczących m.in.: oczekiwań i osiągnięć w ramach projektu „Świat karpackich rozet”; dziedzictwa kulturowego Karpat, w tym dobrych praktyk w działalności władz lokalnych i regionalnych oraz partnerstwa wielosektorowego na rzecz ochrony i promocji kulturowego dziedzictwa regionu.

Konferencja zakończyła się uroczystą kolacją połączoną z balem andrzejkowym.

Comments are closed.

Partnerzy