Aktualności

Film promujący dziedzictwo Karpat

W ślad za zwiastunem, prezentujemy film promujący dziedzictwo Karpat, który został przygotowany przez Województwo Podkarpackie. Niniejszy materiał został wyprodukowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jego zawartość leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Comments are closed.

Partnerzy