Publikacje, Więcej

Karpacki Przegląd Społeczno – Kulturalny 2 (46) 2022


W tym numerze:

Tu się wszystko zaczęło
Rozmowa ze Zdzisławem Błachutem z Ochotnicy Górnej
inicjatorem powołania „Szlaku Kultury Wołoskiej”

dr Agnieszka Pieniążek
Produkty karpackie, ich wytwórcy oraz
instytucjeotoczenia. Najważniejsze wnioski

Adam Szary
Wschodniokarpacki walor szaty roślinnej
w Bieszczadach

Wizja Wołochów – prostych pasterzy chodzących
po miejscach zapomnianych przez Boga i ludzi,
jest wizją niepełną

Rozmowa z prof. dr. hab. Grzegorzem Jaworem – zastępcą
Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Grażyna Stojak
Baligrodzka Cerkiew Zaśnięcia NPM w świetle
konserwatorskich zapisków

Justyna Warecka
Dźwięki i smaki wołoskiego świata

Lidia Widak
Karpackie Inicjatywy Lokalne – edycja 2022

Ewelina Nycz
Analiza potencjału obiektów noclegowych
województwa podkarpackiego, małopolskiego
oraz śląskiego w latach 2020-2021

Andrzej Potocki
Jak cadykowie z Leska zdominowali Galicję

Jozef Jurčišin
Drogi takie prowadzą do niekłopotliwego
życia ludzi

Michał Smetanka – propagator muzycznego
dziedzictwa Karpat

Zbigniew Maj
Moczary miejsce przeklęte

Pobierz Karpacki Przegląd Społeczno – Kulturalny 

Comments are closed.

Partnerzy