Aktualności, Publikacje

Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny 1 (45) 2022

Zapraszamy do przeczytania numeru Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego, w którym poruszone zostały tematy takie jak:

Turystyka – niekończące się zasoby
Туризм – це нескінченні ресурси
dr Agnieszka Pieniążek
Świat karpackich rozet – działania na rzecz
zachowania kulturowej unikalności Karpat
Світ карпатських розет — заходи зі
збереження унікальності культури Карпат

dr Krzysztof Szpara
Żabie – stolica Huculszczyzny
Жаб’є – столиця Гуцульщини

Martyna Lew
Uniwersytety ludowe – połączenie
tradycji z nowoczesnością
Народні університети – поєднання
традицій і сучасності

Jacek Stachiewicz
Przez Bojków i Łemków domów
budowanie
Rozmowa z Profesorem dr. hab. inż. arch.
Piotrem Michałem Patoczką

dr Anna Para
Turystyka w czasie pandemii
– trendy i perspektywy

Ewelina Nycz
Analiza frekwencji turystycznych
w wybranych obiektach turystycznych
w województwie podkarpackim
i małopolskim w latach 2019-2021

Jacek Stachiewicz
Zamek w Krasiczynie. Wysmakowany,
wyciszony, z historią i tradycją w tle
Rozmowa z Magdaleną Ziemską
Mikroprojekty zrealizowane przez
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Andrzej Potocki
Artystyczne impresje Andrzeja
Wasielewskiego

Andrzej Potocki
Ataman słowa

Ewelina Nycz
Winiarstwo w Karpatach

Sławomir Shuty
Jaśliskie klimaty

 

Pobierz KPSP_45

 

Comments are closed.

Partnerzy